O firmie

Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Iławie zarządza zintegrowanym systemem ciepłowniczym w 35-tysięcznym mieście . Moc dyspozycyjna źródeł ciepła wynosi 55 MW. Zespół menedżerski zorganizowany na zasadach spółki z o.o. podpisał w lutym 1993 r. umowę licencyjną z Burmistrzem Miasta Iławy biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za bieżące funkcjonowanie i rozwój ciepłownictwa w mieście. Głównym atutem Spółki, poza nowatorską, zgodną z wymogami gospodarki rynkowej formą organizacyjną jest stosowanie i ciągłe poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz otwarcie na współpracę z wiodącymi w tej branży placówkami polskimi i zagranicznymi.

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie w ramach przystosowania do wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska przygotowała długofalowy program zmniejszania ilości czynników szkodliwych wprowadzanych do atmosfery. Pierwszym elementem tego programu jest sukcesywne zastępowanie węgla biomasą.