Obowiązek inf.

Sieci ciepłownicze EC Iława
informacja o strukturze paliw pierwotnych EC Iława
Informacja Plan remontów na rok 2022
Nowe przepisy dot. ograniczenia wzrostu cen ciepła dla odbiorców od 01.03.2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023
Maksymalne ceny dostaw ciepła dla ECI ogłoszone przez Prezesa URE